Doğalgaz projesi daire içinde yapılan iç tesisatın dairenin emniyetini sağlamak için yapılan bir uygulamadır.Proje çizimleri aksa gaz sertifikalı firmaların makine mühendisi ve makine teknikerleri tarafından projelendirilip ve yine firmanın aksa gaz yetkili ustaları tafarından projeye bağlı kalarak tesisatlandırılır.Çizilen projeler daha sonra teknik şartnamalere uygun kalarak aksa tarafından kontrolleri yapılarak gaz onayı verilerek gaz açım işlemleri gerçekleştirilir.


NOT:

Yanlış firma seçimleri veya yetkisi olmayan firma ve usta seçimlerinden dolayı bu süreç prosedürlere uygun olmaması sebebiyle gaz açım onayı yapılmaz.